כותרת עמוד ישראלית בעיר דוד

Small gouache painting on cotton paper.

 

 

כותרת עמוד ישראלית בעיר דוד

150.00$Price
    • Size A5
    • 300gr paper, 100% cotton Fabriano
    • Gouache only
    • Not varnished, as the chalky matt finish contributes significantly to the soft color scheme.
    • Unframed